<div align="center"> <h1>Dom Pomocy Społecznej w Bramkach</h1> <h3>Dom Pomocy Społecznej w Bramkach</h3> <p>Dom Pomocy Społecznej w Bramkach</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.dps.friko.pl" rel="nofollow">http://www.dps.friko.pl</a></p> </div>